قفسه بندی انبار - سامان انبار شرق تولید کننده قفسه فروشگاهی انبار و سردخانه

شرکت تولیدی سامان انبار شرق تولید کننده انواع قفسه فروشگاهی - انبار - سردخانه

قفسه بندی انبار - سامان انبار شرق تولید کننده قفسه فروشگاهی انبار و سردخانه

شرکت تولیدی سامان انبار شرق تولید کننده انواع قفسه فروشگاهی - انبار - سردخانه

قفسه بندی پالت راک
تعریف:
سیستم پالت راک برای اقلام سنگین و حجیم ، که این اقلام روی پالتهای مسطح یا پالت های دیواره دار قرار می گیرند و توسط لیفتراک جابجا می شوند.
کاربرد ها :
انبارهای مواد اولیه
انبارهای کالا های صنعتی
انبارهای قطعات یدکی
انبارهای سالن های تولید
سردخانه ها
ویژگی ها :
افزایش ظرفیت انبار و استفاده بهینه از فضا
دسترسی آسان و سریع به کالا و مواد
قابلیت تغییر ابعاد و تحمل بار
مشخصات فنی :
- ورق های مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- پایه های رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37
با ضخامت 2 و 2.5میلی متر ارتفاع از 2 تا 12 متر
- بازو ها رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37
با ضخامت 2 میلی متر
طول از 1.35 تا 2.7 متر
عرض از 7 تا 13 سانتی متر
- عمق از 0.7 تا 1.10 متر
- تحمل بار در هر طبقه از 200 تا 3000 کیلوگرم
- کلیپس چهار ناخونکی از ورق HE335D با ضخامت 3 میلی متر
- کفپوش ها از ورق ST14 با ضخامت 1.5 میلی متر
- کف پایه ها در ابعاد و ضخامت های مورد نیاز
- رنگها ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی
- رنگ متداول پایه ها کرم زیمنسی 7032 بازوها پرتقالی 1028

بایگانی
  • ۰
  • ۰

http://www.saman-anbar.com

قفسه بندی راهرو باریک کفپوش دار

تعریف:

سیستم قفسه بندی راهرو باریک یک کاربری دیگر از قفسه راک می باشد که از طریق کاهش عرض راهرو در فضا صرفه جویی بیشتری حاصل می گردد و چیدمان به صورت دستی و یا با ماشین آلات خاص انجام می شود و سیستم قفسه بندی به صورت طبقات یک دو و سه طبقه قابل اجرا است و هر طبقه با سرویس راه پله مجزا قابل دسترسی است.

کاربرد ها :

انبارهای مواد اولیه

انبار مواد و کالا

قطعات یدکی

سردخانه ها

ویژگی ها :

افزایش ظرفیت انبار و استفاده بهینه از فضا 

دسترسی آسان و سریع به کالا و مواد

قابلیت تغییر ابعاد و تحمل بار

شرکت توس چینی

مشخصات فنی :

- ورق های مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

- پایه های رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37 

با ضخامت 2 و  2.5میلی متر ارتفاع از 2 تا 9 متر 

- بازو ها رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37 

با ضخامت 2 میلی متر 

طول از 1.35 تا 2.7 متر

عرض از 7 تا 13 سانتی متر 

- عمق از 0.7 تا 1.10 متر

- تحمل بار در هر طبقه از 200 تا 3000 کیلوگرم 

- کلیپس چهار ناخونکی از ورق HE335D با ضخامت 3 میلی متر 

- کفپوش ها از ورق ST14 با ضخامت 1.5 میلی متر 

- کف پایه ها در ابعاد و ضخامت های مورد نیاز

- رنگها ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی

- رنگ متداول پایه ها کرم زیمنسی 7032 بازوها پرتقالی 1028

  • قفسه بندی
  • ۰
  • ۰

http://www.saman-anbar.com

قفسه بندی پالت راک

تعریف:

سیستم پالت راک برای اقلام سنگین و حجیم ، که این اقلام روی پالتهای مسطح یا پالت های دیواره دار قرار می گیرند و توسط لیفتراک جابجا می شوند.

کاربرد ها :

انبارهای مواد اولیه

انبارهای کالا های صنعتی

انبارهای قطعات یدکی

انبارهای سالن های تولید

سردخانه ها

ویژگی ها :

افزایش ظرفیت انبار و استفاده بهینه از فضا 

دسترسی آسان و سریع به کالا و مواد

قابلیت تغییر ابعاد و تحمل بار

مشخصات فنی :

- ورق های مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

- پایه های رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37 

با ضخامت 2 و  2.5میلی متر ارتفاع از 2 تا 12 متر 

- بازو ها رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37 

با ضخامت 2 میلی متر 

طول از 1.35 تا 2.7 متر

عرض از 7 تا 13 سانتی متر 

- عمق از 0.7 تا 1.10 متر

- تحمل بار در هر طبقه از 200 تا 3000 کیلوگرم 

- کلیپس چهار ناخونکی از ورق HE335D با ضخامت 3 میلی متر 

- کفپوش ها از ورق ST14 با ضخامت 1.5 میلی متر 

- کف پایه ها در ابعاد و ضخامت های مورد نیاز

- رنگها ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی

- رنگ متداول پایه ها کرم زیمنسی 7032 بازوها پرتقالی 1028

  • قفسه بندی
  • ۰
  • ۰

http://www.saman-anbar.com

قفسه بندی راهرو باریک کفپوش دار

تعریف:

سیستم قفسه بندی راهرو باریک یک کاربری دیگر از قفسه راک می باشد که از طریق کاهش عرض راهرو در فضا صرفه جویی بیشتری حاصل می گردد و چیدمان به صورت دستی و یا با ماشین آلات خاص انجام می شود و سیستم قفسه بندی به صورت طبقات یک دو و سه طبقه قابل اجرا است و هر طبقه با سرویس راه پله مجزا قابل دسترسی است.

کاربرد ها :

انبارهای مواد اولیه

انبار مواد و کالا

قطعات یدکی

سردخانه ها

ویژگی ها :

افزایش ظرفیت انبار و استفاده بهینه از فضا 

دسترسی آسان و سریع به کالا و مواد

قابلیت تغییر ابعاد و تحمل بار

شرکت توس چینی

مشخصات فنی :

- ورق های مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

- پایه های رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37 

با ضخامت 2 و  2.5میلی متر ارتفاع از 2 تا 9 متر 

- بازو ها رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37 

با ضخامت 2 میلی متر 

طول از 1.35 تا 2.7 متر

عرض از 7 تا 13 سانتی متر 

- عمق از 0.7 تا 1.10 متر

- تحمل بار در هر طبقه از 200 تا 3000 کیلوگرم 

- کلیپس چهار ناخونکی از ورق HE335D با ضخامت 3 میلی متر 

- کفپوش ها از ورق ST14 با ضخامت 1.5 میلی متر

- کف پایه ها در ابعاد و ضخامت های مورد نیاز

- رنگها ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی

- رنگ متداول پایه ها کرم زیمنسی 7032 بازوها پرتقالی 1028

  • قفسه بندی